Nysted Bygge Entreprise

TØmrerarbejde

Firmaets tømrer deltager jævnligt i teoretiske og praktiske kurser for at følge op på den nye viden indenfor tømrerfaget.

Nysted Bygge Entreprise deltager som entreprenør med tømrerentreprise ved større bygninger, så som oplægning af spær og tagkonstruktion, levering og isætning af døre og vinduer.

 
 

Vi har stor viden med bygningsrestaurering bl.a. med bindingsværk i egetræ, opbygning af tagkonstruktion på fredede bygninger, indretrning af uudnyttet tagetage til baderum, værelser m.m.

Vi udfører store og små reparationer f.eks. udskiftning af vindskeder, fremstilling og montering af trapper efter mål, levering og opsætning af køkken og m.m.